A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : ราชสำนักแมนจูสั่งห้ามชาวจีนฝึกวิทยายุทธ แต่วัดเส้าหลินกลับไม่ปฏิบัติตามเพราะวัดเส้าหลินเป็นแหล่งรวบรวมวิชาฝีมือมากมาย เจ้าอาวาสเกรงว่าวิชาจะหายสาบสูญถ้าไม่มีการสืบทอด ทำให้คนหนุ่มจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นศิษย์ฆราวาสของวัด ซึ่งทุกคนต้องผ่านการทดสอบที่หนักหน่วงให้เห็นถึงความพยามยามอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีทหารในสังกัดเจิ้งอู่อ่องกลุ่มกบฏที่พ่ายแพ้ และยังมีคนหนุ่มอีกสามคนที่มาฝึกวิชาที่เส้าหลินอีกด้วย ซึ่งต่างก็ได้รับการฝึกวิชาในแบบต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ หูฮุ่ยเฉียนและปึงซีเง็ก รีบร้อนล้างแค้นจึงได้ฝ่าด่านมนุษย์ไม้ลงจากเขาโดยได้รับความช่วยเหลือจากหูเต๋อตี้และไช่เต๋อจง ทางราชสำนักมีไส้ศึกอยู่ในวัดเส้าหลินคือ หลวงจีนฮุ่ยเสียน เขายังเกลี้ยกล่อมให้หม่าฟู่อี๋มาเป็นพวก และในที่สุดทางราชสำนักก็ได้ส่งทหารบุกวัดเส้าหลินโดยมีคนทรยศทั้งสองปูทางให้ การต่อสู้เพื่อปกป้องวัดเส้าหลินของเหล่าหลวงจีนและศิษย์ฆราวาสกับทหารแมนจูก็เริ่มขึ้น

Server #1

เรื่องย่อ : ราชสำนักแมนจูสั่งห้ามชาวจีนฝึกวิทยายุทธ แต่วัดเส้าหลินกลับไม่ปฏิบัติตามเพราะวัดเส้าหลินเป็นแหล่งรวบรวมวิชาฝีมือมากมาย เจ้าอาวาสเกรงว่าวิชาจะหายสาบสูญถ้าไม่มีการสืบทอด ทำให้คนหนุ่มจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นศิษย์ฆราวาสของวัด ซึ่งทุกคนต้องผ่านการทดสอบที่หนักหน่วงให้เห็นถึงความพยามยามอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีทหารในสังกัดเจิ้งอู่อ่องกลุ่มกบฏที่พ่ายแพ้ และยังมีคนหนุ่มอีกสามคนที่มาฝึกวิชาที่เส้าหลินอีกด้วย ซึ่งต่างก็ได้รับการฝึกวิชาในแบบต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ หูฮุ่ยเฉียนและปึงซีเง็ก รีบร้อนล้างแค้นจึงได้ฝ่าด่านมนุษย์ไม้ลงจากเขาโดยได้รับความช่วยเหลือจากหูเต๋อตี้และไช่เต๋อจง ทางราชสำนักมีไส้ศึกอยู่ในวัดเส้าหลินคือ หลวงจีนฮุ่ยเสียน เขายังเกลี้ยกล่อมให้หม่าฟู่อี๋มาเป็นพวก และในที่สุดทางราชสำนักก็ได้ส่งทหารบุกวัดเส้าหลินโดยมีคนทรยศทั้งสองปูทางให้ การต่อสู้เพื่อปกป้องวัดเส้าหลินของเหล่าหลวงจีนและศิษย์ฆราวาสกับทหารแมนจูก็เริ่มขึ้น

Show more