A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในสลัม เมื่อหนุ่มสลัมเริ่มสร้างคำโกหกเพื่อไต่เต้าสถานะทางสังคมที่เขาเฝ้าฝัน อุบายครั้งนี้อาจเป็นอันตราย โดยเฉพาะต่อลูกชายตัวน้อยของตนเอง

Server #1

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในสลัม เมื่อหนุ่มสลัมเริ่มสร้างคำโกหกเพื่อไต่เต้าสถานะทางสังคมที่เขาเฝ้าฝัน อุบายครั้งนี้อาจเป็นอันตราย โดยเฉพาะต่อลูกชายตัวน้อยของตนเอง

Show more