A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

หญิงสาวในเมืองเล็กๆอย่างด๊กอี ถูกศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอย่างฮักคยูทอดทิ้งหลังจากมีความสัมพันธ์กัน และ 8 ปีต่อมาเมื่อรู้ว่าขาตาบอด เธอจึงกลับมาแก้แค้น

Server #1

หญิงสาวในเมืองเล็กๆอย่างด๊กอี ถูกศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอย่างฮักคยูทอดทิ้งหลังจากมีความสัมพันธ์กัน และ 8 ปีต่อมาเมื่อรู้ว่าขาตาบอด เธอจึงกลับมาแก้แค้น

Show more