A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของคู่สามมีภารรยาคู่หนี่งที่มีอาชีพเป็นครีเอทีฟโฆษณาและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จกำลังไปได้สวยในหน้าที่การงาน จนกระทั่งเขานึกอยากเป็นพ่อคนขึ้นมาในจังหวะที่งานของเธอกำลังรุ่ง

Server #1

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของคู่สามมีภารรยาคู่หนี่งที่มีอาชีพเป็นครีเอทีฟโฆษณาและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จกำลังไปได้สวยในหน้าที่การงาน จนกระทั่งเขานึกอยากเป็นพ่อคนขึ้นมาในจังหวะที่งานของเธอกำลังรุ่ง

Show more