A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ : เมื่อลูกชายผู้ผู้พิพากษาถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย นักสืบและผู้พิพากศาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อหาความยุติธรรมให้กลับลูกชายผู้พิพากษาและเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้

Server #1

เรื่องย่อ : เมื่อลูกชายผู้ผู้พิพากษาถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย นักสืบและผู้พิพากศาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อหาความยุติธรรมให้กลับลูกชายผู้พิพากษาและเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้

Show more