A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ : หมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลในเขตควิเบก สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีเชื้อโรคลึกลับทำให้ผู้คนในท้องถิ่นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่งจึงซ่อนตัวอยู่ในป่า และต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากผู้คนที่ติดเชื้อ

Server #1

เรื่องย่อ : หมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลในเขตควิเบก สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีเชื้อโรคลึกลับทำให้ผู้คนในท้องถิ่นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่งจึงซ่อนตัวอยู่ในป่า และต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากผู้คนที่ติดเชื้อ

Show more