A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ : 7 มกราคม ปี 1972 ช่วงเวลาก่อนการสิ้นสุดสงครามเวียดนาม กองทัพเกาหลีใต้ได้รับสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือมาจากจุด R-Point ฐานที่มั่นสำคัญที่ใช้ในการสู้รบ โดยจับใจความสำคัญได้ว่า พวกเขาทรมานเหมือนอยู่ในนรก กองกำลังทหารกลุ่มหนึ่งจึงถูกจัดตั้งขึ้น นำโดยหมวดชอยส์ พวกเขาถูกส่งตัวเข้าไปยังพื้นที่นั้น เพื่อตามหาผู้รอดชีวิตที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมา แต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบผู้รอดชีวิต ที่จริงแล้วสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ได้รับนั้น เกิดจากดวงวิญญาณทหารนับร้อยพันที่เสียชีวิตที่นี่ ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร หรืออาจเป็นเพราะความเคียดแค้นชิงชังของบรรดาผีตายโหงในสงคราม ที่พวกเขาต้องการตามใครสักคนมาตายที่นี่ เพื่อเป็นตัวตายตัวแทน…

Server #1

เรื่องย่อ : 7 มกราคม ปี 1972 ช่วงเวลาก่อนการสิ้นสุดสงครามเวียดนาม กองทัพเกาหลีใต้ได้รับสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือมาจากจุด R-Point ฐานที่มั่นสำคัญที่ใช้ในการสู้รบ โดยจับใจความสำคัญได้ว่า พวกเขาทรมานเหมือนอยู่ในนรก กองกำลังทหารกลุ่มหนึ่งจึงถูกจัดตั้งขึ้น นำโดยหมวดชอยส์ พวกเขาถูกส่งตัวเข้าไปยังพื้นที่นั้น เพื่อตามหาผู้รอดชีวิตที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมา แต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบผู้รอดชีวิต ที่จริงแล้วสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ได้รับนั้น เกิดจากดวงวิญญาณทหารนับร้อยพันที่เสียชีวิตที่นี่ ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร หรืออาจเป็นเพราะความเคียดแค้นชิงชังของบรรดาผีตายโหงในสงคราม ที่พวกเขาต้องการตามใครสักคนมาตายที่นี่ เพื่อเป็นตัวตายตัวแทน…

Show more