A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ : นักดนตรีหนุ่มที่ถูกทรมานจากสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่บ้านต้องต่อสู้กับนักร้องคู่แข่งความโรแมนติกที่กำลังเติบโตและวงดนตรีที่ไม่พอใจของตัวเองในขณะที่ดาราของเขาเริ่มดังขึ้น

Server #1

เรื่องย่อ : นักดนตรีหนุ่มที่ถูกทรมานจากสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่บ้านต้องต่อสู้กับนักร้องคู่แข่งความโรแมนติกที่กำลังเติบโตและวงดนตรีที่ไม่พอใจของตัวเองในขณะที่ดาราของเขาเริ่มดังขึ้น

Show more