A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของคนแปลกหน้า5คนตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองติดอยู่บนยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาว พวกเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ทำการลักพาตัวมนุษย์มานานหลายสิบปีและหลายศตวรรษและต้องร่วมมือกันหาทางกลับบ้านให้ได้

Server #1

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของคนแปลกหน้า5คนตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองติดอยู่บนยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาว พวกเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ทำการลักพาตัวมนุษย์มานานหลายสิบปีและหลายศตวรรษและต้องร่วมมือกันหาทางกลับบ้านให้ได้

Show more