A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ :  เรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งชนชั้นในช่วงใกล้สิ้นสุดศตวรรษที่ 18 พบกับ 5 สาวสวยพี่น้องตระกูลเบนเน็ตพวกเธอเติบโตมาโดยรู้ดีว่าแม่ของพวกเธอต้องการหาสามีให้กับพวกเธอโดยการคลุมถุงชน เพราะต้องการให้เธอมีอนาคตที่ดีและวางแผนอนาคตต่างๆให้กับพวกเธอด้วย พวกเธอจะหาทางออกของเรื่องนี้ได้อย่างไร..

Server #1

เรื่องย่อ :  เรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งชนชั้นในช่วงใกล้สิ้นสุดศตวรรษที่ 18 พบกับ 5 สาวสวยพี่น้องตระกูลเบนเน็ตพวกเธอเติบโตมาโดยรู้ดีว่าแม่ของพวกเธอต้องการหาสามีให้กับพวกเธอโดยการคลุมถุงชน เพราะต้องการให้เธอมีอนาคตที่ดีและวางแผนอนาคตต่างๆให้กับพวกเธอด้วย พวกเธอจะหาทางออกของเรื่องนี้ได้อย่างไร..

Show more