A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ : อัจฉริยะอันดับหนึ่งของชาร์ตผู้ซึ่งได้รับการศึกษาที่บ้านและรังเกียจหลังจากญาติคนสุดท้ายของเขาเสียชีวิตแสดงให้เห็นว่าผู้อยู่อาศัยที่ไม่รู้ตัวในเมืองของเขาเกี่ยวกับการรับรู้การเชื่อมต่อและความเอื้ออาทรของจิตวิญญาณ

บรรยายไทย
พากย์ไทย
  • Ep.1

เรื่องย่อ : อัจฉริยะอันดับหนึ่งของชาร์ตผู้ซึ่งได้รับการศึกษาที่บ้านและรังเกียจหลังจากญาติคนสุดท้ายของเขาเสียชีวิตแสดงให้เห็นว่าผู้อยู่อาศัยที่ไม่รู้ตัวในเมืองของเขาเกี่ยวกับการรับรู้การเชื่อมต่อและความเอื้ออาทรของจิตวิญญาณ

Show more