A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ: Pleasantville เมืองรีโมทคนทะลุมิติมหัศจรรย์ (1998) เก่าพี่น้องวัยรุ่นสองคนในปี 1990 พบว่าตัวเองอยู่ในละครซิทคอมในปี 1950 ซึ่งอิทธิพลของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนโลกที่พึงพอใจอย่างสุดซึ้ง

Server #1

เรื่องย่อ: Pleasantville เมืองรีโมทคนทะลุมิติมหัศจรรย์ (1998) เก่าพี่น้องวัยรุ่นสองคนในปี 1990 พบว่าตัวเองอยู่ในละครซิทคอมในปี 1950 ซึ่งอิทธิพลของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนโลกที่พึงพอใจอย่างสุดซึ้ง

Show more