A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : จากมังงะที่ฮิตถล่มทลายมียอดจำหน่ายสูงถึง 14 ล้านเล่มสู่ภาพยนตร์คนแสดง

เมื่อ 1+1 = 3 ถามหัวใจ จะเลือกคนไหนดีนะ

Server #1

Director:Kôji Shintoku

Country:Japan

Duration:116 min

Genres:Comedy, Romance

Actors:Kei InooMackenyuMei NaganoMizuki Yamamoto

เรื่องย่อ : จากมังงะที่ฮิตถล่มทลายมียอดจำหน่ายสูงถึง 14 ล้านเล่มสู่ภาพยนตร์คนแสดง

เมื่อ 1+1 = 3 ถามหัวใจ จะเลือกคนไหนดีนะ

Show more