A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องราวของเหล่า ปรสิตต่างดาวตัวจ้อย ที่มาแพร่เผ่าพันธ์ุบนโลก เข้าครอบครองร่างมนุษย์ด้วยการมุดเข้าหูไปยึดสมอง และปกปิดตัวตนเอาไว้ แต่หิวเมื่อไหร่ก็ฉีกยิ้มแยกหัวออกมาเขมือบคนได้ แต่กับนาย ชินอิจิ อิซูมิ ดันดวงดี โดนปรสิตนาม มิกิ ยึดแค่มือขวาไปเท่านั้น ทั้งคู่ต้องใช้ชีวิตร่วมกัน ฝ่าฟันทั้งชีวิตประจำวันของ ชินอิจิ และการรุกรานหมายชีวิตจากปรสิตตัวอื่นด้วย

Server #1

เรื่องราวของเหล่า ปรสิตต่างดาวตัวจ้อย ที่มาแพร่เผ่าพันธ์ุบนโลก เข้าครอบครองร่างมนุษย์ด้วยการมุดเข้าหูไปยึดสมอง และปกปิดตัวตนเอาไว้ แต่หิวเมื่อไหร่ก็ฉีกยิ้มแยกหัวออกมาเขมือบคนได้ แต่กับนาย ชินอิจิ อิซูมิ ดันดวงดี โดนปรสิตนาม มิกิ ยึดแค่มือขวาไปเท่านั้น ทั้งคู่ต้องใช้ชีวิตร่วมกัน ฝ่าฟันทั้งชีวิตประจำวันของ ชินอิจิ และการรุกรานหมายชีวิตจากปรสิตตัวอื่นด้วย

Show more