A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาอย่างยาวนาน จนพบว่าฝ่ายหญิงมีก้อนเนื้อร้าย จึงเกิดเป็นความกดดัน และส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้ง 2 คน

Server #1

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาอย่างยาวนาน จนพบว่าฝ่ายหญิงมีก้อนเนื้อร้าย จึงเกิดเป็นความกดดัน และส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้ง 2 คน

Show more