A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เต็มเรื่องฌอนเคซี่ย์เป็นสมาชิกคนใหม่ล่าสุดของสำนักงานอัยการเขตและเขาใกล้จะเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวของตำรวจที่อาจเกี่ยวข้องกับเลียมพ่อของเขาซึ่งทำงานให้กับสำนักงานอัยการเขต จากนั้นพ่อของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการมีส่วนได้ส่วนเสียฌอนได้รับเลือกให้ดำเนินคดีในคดีนี้

Server #1

เต็มเรื่องฌอนเคซี่ย์เป็นสมาชิกคนใหม่ล่าสุดของสำนักงานอัยการเขตและเขาใกล้จะเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวของตำรวจที่อาจเกี่ยวข้องกับเลียมพ่อของเขาซึ่งทำงานให้กับสำนักงานอัยการเขต จากนั้นพ่อของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการมีส่วนได้ส่วนเสียฌอนได้รับเลือกให้ดำเนินคดีในคดีนี้

Show more