A-Z list
    Light Off
    Report
    9 view

เรื่องย่อ:

ปี 1933 กาเรธ โจนส์ ชายหนุ่มผู้เขียนข่าวชาวเวลที่มีความทะเยอทะยาน เขามีชื่อเสียงจากการพิมพ์ข่าว เขาเป็นผู้สื่อข่าวต่างชาติคนแรกที่ได้มีโอกาสเดินทางด้วยเครื่องบินพร้อมกับท่านผู้นำฮิตเล่อร์ และเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับลอยด์ จอร็จ ในตอนนี้จึงกำลังหาโอกาสตีพิมพ์ข่าวใหญ่ของงานต่อไป ในช่วงนั้นข่าวที่ดังๆมักเต็มไปด้วยข่าวเกี่ยวกับลัทธิเช่นยูโทเปีย ของสหภาพโซเวียต โจนส์ก็ได้ฉงนสนเท่ห์ กับเรื่องที่สตาลินได้หางบประมาณเข้ามาอุดหนุนและพัฒนาประเทศสหภาพโซเวียตให้ทันสมัยนั้นได้อย่างไร

Server #1

เรื่องย่อ:

ปี 1933 กาเรธ โจนส์ ชายหนุ่มผู้เขียนข่าวชาวเวลที่มีความทะเยอทะยาน เขามีชื่อเสียงจากการพิมพ์ข่าว เขาเป็นผู้สื่อข่าวต่างชาติคนแรกที่ได้มีโอกาสเดินทางด้วยเครื่องบินพร้อมกับท่านผู้นำฮิตเล่อร์ และเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับลอยด์ จอร็จ ในตอนนี้จึงกำลังหาโอกาสตีพิมพ์ข่าวใหญ่ของงานต่อไป ในช่วงนั้นข่าวที่ดังๆมักเต็มไปด้วยข่าวเกี่ยวกับลัทธิเช่นยูโทเปีย ของสหภาพโซเวียต โจนส์ก็ได้ฉงนสนเท่ห์ กับเรื่องที่สตาลินได้หางบประมาณเข้ามาอุดหนุนและพัฒนาประเทศสหภาพโซเวียตให้ทันสมัยนั้นได้อย่างไร

Show more