A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เด็กชายผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียว ครอบครัวของเขาตายหมดด้วยน้ำมือของเสือ (เชียคาน) เมาคลี ได้รับการเลี้ยงดูโดยหมาป่า มีเสือดำและหมีคอยช่วยเหลือ เขาต้องเรียนรู้และต่อสู้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแล้วเข้าร่วมกับฝูง ในขณะที่เชียคานก็จ้องจะคร่าชีวิตเขาอีกครั้ง

Server #1

เด็กชายผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียว ครอบครัวของเขาตายหมดด้วยน้ำมือของเสือ (เชียคาน) เมาคลี ได้รับการเลี้ยงดูโดยหมาป่า มีเสือดำและหมีคอยช่วยเหลือ เขาต้องเรียนรู้และต่อสู้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแล้วเข้าร่วมกับฝูง ในขณะที่เชียคานก็จ้องจะคร่าชีวิตเขาอีกครั้ง

Show more