A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ: เรื่องราวของแม่กับลูกชายชื่อว่าชูเฮ ผู้เป็นแม่ธอรู้สึกหวั่นใจเมื่อเขาเริ่มออกไปเผชิญโลกที่อยู่เหนือการควบคุมอันวิปริตผิดเพี้ยนของเธอ และได้ฉุดครอบครัวให้จมดิ่งสู่เรื่องราวเลวร้ายมากมาย

Server #1

เรื่องย่อ: เรื่องราวของแม่กับลูกชายชื่อว่าชูเฮ ผู้เป็นแม่ธอรู้สึกหวั่นใจเมื่อเขาเริ่มออกไปเผชิญโลกที่อยู่เหนือการควบคุมอันวิปริตผิดเพี้ยนของเธอ และได้ฉุดครอบครัวให้จมดิ่งสู่เรื่องราวเลวร้ายมากมาย

Show more