A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ: Millers Crossing เดนล้างเดือด (1990) ลีโอมาเฟียไอริชผู้เรืองอำนาจโดยได้รับความช่วยเหลือจากทอม ที่ปรึกษาผู้ใกล้ชิด แต่อำนาจของเขากำลังได้รับการท้าทายจากนักเลงชาวอิตาเลียนนายหนึ่งและสมุนแสนเหี้ยมไม่เพียงแค่นั้น ลีโอและทอม ยังตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันอีกด้วย

Server #1

เรื่องย่อ: Millers Crossing เดนล้างเดือด (1990) ลีโอมาเฟียไอริชผู้เรืองอำนาจโดยได้รับความช่วยเหลือจากทอม ที่ปรึกษาผู้ใกล้ชิด แต่อำนาจของเขากำลังได้รับการท้าทายจากนักเลงชาวอิตาเลียนนายหนึ่งและสมุนแสนเหี้ยมไม่เพียงแค่นั้น ลีโอและทอม ยังตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันอีกด้วย

Show more