A-Z list
    Light Off
    Report
    6 view

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของกลุ่มภรรยาทหาร บรรดาสามีของพวกเธอ ต่างต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในอักฟานิสถาน พวกเธอจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งคณะประสานเสียง เพื่อให้กำลังใจกันและกันไม่ให้ใครรู้สึกเปล่าเปลี่ยวระหว่าง ที่จะต้องก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จนกลายเป็นคณะประสานเสียง ของภรรยาทหาร กลุ่มแรกของประเทศ ได้เป็นปรากฏการณ์จนสื่อทั่วประเทศจับตามอง

Server #1

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของกลุ่มภรรยาทหาร บรรดาสามีของพวกเธอ ต่างต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในอักฟานิสถาน พวกเธอจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งคณะประสานเสียง เพื่อให้กำลังใจกันและกันไม่ให้ใครรู้สึกเปล่าเปลี่ยวระหว่าง ที่จะต้องก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จนกลายเป็นคณะประสานเสียง ของภรรยาทหาร กลุ่มแรกของประเทศ ได้เป็นปรากฏการณ์จนสื่อทั่วประเทศจับตามอง

Show more