A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : สร้างจากเรื่องจริงของเครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 ที่ชื่อว่า Memphis Belle Serial No.41-24485 เป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 จำนวน 12,750 ลำ ซึ่งผลิตโดย บริษัท Boeing Aircraft Co. ในสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 1942 ถึง 17 พฤษภาคม 1943 เป็นเวลา 10 เดือน โดยนักบินและลูกเรือประจำบนเครื่องบินที่อายุยังน้อยๆทั้งสิ้น ปฎิบัติการโจมตีและทิ้งระเบิดในเขตแดนของเยอรมันเป็นจำนวน 25 เที่ยว จนประสบความสำเร็จเป็นลำแรก โดยนักบินและลูกเรือทุกคนปลอดภัยกลับมา ซึ่งภาระกิจนี้เป็นไปตามคำสั่งของกองทัพอเมริกา เมื่อทำสำเร็จแล้วจึงจะสามารถปลดประจำการและมีสิทธิกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้

Server #1

เรื่องย่อ : สร้างจากเรื่องจริงของเครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 ที่ชื่อว่า Memphis Belle Serial No.41-24485 เป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 จำนวน 12,750 ลำ ซึ่งผลิตโดย บริษัท Boeing Aircraft Co. ในสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 1942 ถึง 17 พฤษภาคม 1943 เป็นเวลา 10 เดือน โดยนักบินและลูกเรือประจำบนเครื่องบินที่อายุยังน้อยๆทั้งสิ้น ปฎิบัติการโจมตีและทิ้งระเบิดในเขตแดนของเยอรมันเป็นจำนวน 25 เที่ยว จนประสบความสำเร็จเป็นลำแรก โดยนักบินและลูกเรือทุกคนปลอดภัยกลับมา ซึ่งภาระกิจนี้เป็นไปตามคำสั่งของกองทัพอเมริกา เมื่อทำสำเร็จแล้วจึงจะสามารถปลดประจำการและมีสิทธิกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้

Show more