A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เด็กผู้หญิงสามคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใช้ WeChat บนโทรศัพท์มือถือของพวกเขาสำหรับสิ่งที่วัยรุ่นในเมืองทั่วไปทำไม่ว่าจะเป็นช็อปปิ้งเซ็กส์ที่ไร้ความหมายความเสียใจและการคร่ำครวญ แต่เมื่อคนหนึ่งถูกลักพาตัวอีกสองคนก็พยายามตามหาเธอซึ่งพวกเขาต้องเจอกับกลุ่มสามคนที่มีชีวิตต่ำ

Server #1

เด็กผู้หญิงสามคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใช้ WeChat บนโทรศัพท์มือถือของพวกเขาสำหรับสิ่งที่วัยรุ่นในเมืองทั่วไปทำไม่ว่าจะเป็นช็อปปิ้งเซ็กส์ที่ไร้ความหมายความเสียใจและการคร่ำครวญ แต่เมื่อคนหนึ่งถูกลักพาตัวอีกสองคนก็พยายามตามหาเธอซึ่งพวกเขาต้องเจอกับกลุ่มสามคนที่มีชีวิตต่ำ

Show more