A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ : ยุทธจักรเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกครั้ง มีกลุ่มโจรหน้ากากทอง กลุ่มคนโฉด สวมใส่หน้ากากรูปปีศาจ ออกอาละวาดปล้นสะดมชาวบ้าน และมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนา ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยม หลังจากนั้นดื่มกินเลือดสดๆ ของคนเป็นสดๆ สร้างความเดือดร้อนไปทุกแห่งหน ทั้งหมดปิดปังใบหน้าด้วยหน้ากากโลหะ มีหน้ากากทองเป็นหัวหน้า หน้ากากเงินอีก 2 เป็นสมุนซ้ายขวา

Server #1

เรื่องย่อ : ยุทธจักรเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกครั้ง มีกลุ่มโจรหน้ากากทอง กลุ่มคนโฉด สวมใส่หน้ากากรูปปีศาจ ออกอาละวาดปล้นสะดมชาวบ้าน และมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนา ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยม หลังจากนั้นดื่มกินเลือดสดๆ ของคนเป็นสดๆ สร้างความเดือดร้อนไปทุกแห่งหน ทั้งหมดปิดปังใบหน้าด้วยหน้ากากโลหะ มีหน้ากากทองเป็นหัวหน้า หน้ากากเงินอีก 2 เป็นสมุนซ้ายขวา

Show more