A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : เรื่องราวของ Fanny Price จากวัยเด็ก 10 ขวบ ผ่านชีวิตต่างๆ ทั้งการได้เข้ามาอยู่ใน Mansfield Park, ที่พักของสามีป้าแทนๆของเธอ จนโตมาเป็นผู้ใหญ่ และรวมถึงความรักที่ก่อตัวขึ้นเช่นเดียวกัน

Server #1

เรื่องย่อ : เรื่องราวของ Fanny Price จากวัยเด็ก 10 ขวบ ผ่านชีวิตต่างๆ ทั้งการได้เข้ามาอยู่ใน Mansfield Park, ที่พักของสามีป้าแทนๆของเธอ จนโตมาเป็นผู้ใหญ่ และรวมถึงความรักที่ก่อตัวขึ้นเช่นเดียวกัน

Show more