A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ : สามคน อาชญากรเจ้าหน้าที่ธนาคารและตำรวจ จบลงด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกและถูกบังคับให้ต้องทรยศต่อศีลธรรมและหลักการใด ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินของพวกเขา

พากย์ไทย
บรรยายไทย
  • Ep.1

เรื่องย่อ : สามคน อาชญากรเจ้าหน้าที่ธนาคารและตำรวจ จบลงด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกและถูกบังคับให้ต้องทรยศต่อศีลธรรมและหลักการใด ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินของพวกเขา

Show more