A-Z list
    Light Off
    Report
    22 view

เรื่องย่อ: เจาซูหยู่ จอมดาบผู้มีฝีมือด้านตีเหล็กได้รับการขอร้องจากม่อชุนฟงช่วยทำมีดบินเจ็ดเล่มให้แก่เขาแต่เจาซู่หยู่ปฏิเสธเพราะสัญญากับตนเองแล้วว่าจะล้างมือจากการทำอาวุธ เสี่ยวเสียง มือกระบี่สาวงามยื่นข้อเสนอว่าจะนำมีดบินที่หายไปมาคนให้หากม่อชุนฟงฆ่าสี่จอมโจรให้นางในการพนันเพื่อชิงหยกล้ำค่าขณะเดียวกันหยกนี้ยังมีผู้หมายปองอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเหมาไคหยวน ผู้ตัดสินการเดิมพันที่วางแผนให้เพ่งชวงชวงมือกระบี่สาวชิงสังหารสี่จอมโจร ขณะเดียวกันก็ซ้อนแผนให้ยุ่นเสียงสมุนของเขาฆ่านางเพื่อชิงหยกอีกทีหนึ่ง ส่วนช่างตีเหล็กเจาซูหยู่ก็รับปากจะช่วยตู้ยี่คุฯผู้น่าสงสารชิงหยกที่อ้างว่าเป็นของเขาที่ถูกปล้นไปกลับคืนมา

Server #1

เรื่องย่อ: เจาซูหยู่ จอมดาบผู้มีฝีมือด้านตีเหล็กได้รับการขอร้องจากม่อชุนฟงช่วยทำมีดบินเจ็ดเล่มให้แก่เขาแต่เจาซู่หยู่ปฏิเสธเพราะสัญญากับตนเองแล้วว่าจะล้างมือจากการทำอาวุธ เสี่ยวเสียง มือกระบี่สาวงามยื่นข้อเสนอว่าจะนำมีดบินที่หายไปมาคนให้หากม่อชุนฟงฆ่าสี่จอมโจรให้นางในการพนันเพื่อชิงหยกล้ำค่าขณะเดียวกันหยกนี้ยังมีผู้หมายปองอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเหมาไคหยวน ผู้ตัดสินการเดิมพันที่วางแผนให้เพ่งชวงชวงมือกระบี่สาวชิงสังหารสี่จอมโจร ขณะเดียวกันก็ซ้อนแผนให้ยุ่นเสียงสมุนของเขาฆ่านางเพื่อชิงหยกอีกทีหนึ่ง ส่วนช่างตีเหล็กเจาซูหยู่ก็รับปากจะช่วยตู้ยี่คุฯผู้น่าสงสารชิงหยกที่อ้างว่าเป็นของเขาที่ถูกปล้นไปกลับคืนมา

Show more