A-Z list
    Light Off
    Report
    7 view

เรื่องย่อ : ลาร่าครอฟต์เข้าไปที่วิหารใต้น้ำเพื่อค้นหากล่องแพนโดร่าในตำนาน แต่หลังจากได้รับมันแล้วมันถูกขโมยโดยผู้นำชั่วร้ายขององค์กรอาชญากรรมจีน ลาร่าต้องกู้คืนกล่องก่อนที่ผู้บงการชั่วร้ายของสมาคมจะใช้มันเพื่อสร้างอาวุธที่มีความสามารถหายนะ

Server #1

เรื่องย่อ : ลาร่าครอฟต์เข้าไปที่วิหารใต้น้ำเพื่อค้นหากล่องแพนโดร่าในตำนาน แต่หลังจากได้รับมันแล้วมันถูกขโมยโดยผู้นำชั่วร้ายขององค์กรอาชญากรรมจีน ลาร่าต้องกู้คืนกล่องก่อนที่ผู้บงการชั่วร้ายของสมาคมจะใช้มันเพื่อสร้างอาวุธที่มีความสามารถหายนะ

Show more