A-Z list
    Light Off
    Report
    13 view

King Kong vs. Godzilla (1962) คิงคอง ปะทะ ก็อดซิลลา เต็มเรื่อง

เมื่อเรือดำนํ้าได้ปลุกชีพก็อตซิลล่าจึงทำให้กลายเป็นข่าวไปทั่วญี่ปุ่น ทางสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งที่กำลังตกอับสุดขีดได้ส่งเจ้าหน้าที่สามคนไปเกาะฟาโร่ซึ่งเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่เพื่อที่จะได้มีข่าวมาแข่งกับข่าวก็อตซิลล่า และแล้วทั้งสามก็ได้ไปเกาะฟาโร่ได้สำเร็จและได้พบกับคิงคองจึงส่งโทรเลขไปหาสำนักพิมพ์ของพวกเขาทำให้สำนักพิมพ์ที่ตกอับเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่ชื่อคิงคอง แต่แล้วทั้งสามก็ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าสำนักพิมพ์ว่าให้เอาคิงคองมาด้วยจะได้สู้กับก็อตซิลล่า และแล้วการต่อสู้ที่จะทำให้ญี่ปุ่นต้องลุกเป็นไฟจึงเริ่มขึ้น

Server #1

King Kong vs. Godzilla (1962) คิงคอง ปะทะ ก็อดซิลลา เต็มเรื่อง

เมื่อเรือดำนํ้าได้ปลุกชีพก็อตซิลล่าจึงทำให้กลายเป็นข่าวไปทั่วญี่ปุ่น ทางสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งที่กำลังตกอับสุดขีดได้ส่งเจ้าหน้าที่สามคนไปเกาะฟาโร่ซึ่งเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่เพื่อที่จะได้มีข่าวมาแข่งกับข่าวก็อตซิลล่า และแล้วทั้งสามก็ได้ไปเกาะฟาโร่ได้สำเร็จและได้พบกับคิงคองจึงส่งโทรเลขไปหาสำนักพิมพ์ของพวกเขาทำให้สำนักพิมพ์ที่ตกอับเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่ชื่อคิงคอง แต่แล้วทั้งสามก็ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าสำนักพิมพ์ว่าให้เอาคิงคองมาด้วยจะได้สู้กับก็อตซิลล่า และแล้วการต่อสู้ที่จะทำให้ญี่ปุ่นต้องลุกเป็นไฟจึงเริ่มขึ้น

Show more