A-Z list
    Light Off
    Report
    15 view

เรื่องย่อ : เมื่อฟิล เวสตั้นรับหน้าที่เป็นโค้ชให้ทีมฟุตบอลของลูกชาย เขาต้องพาทีมไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่มีโค้ชสุดหิน และโค้ชคนนั้นก็คือคุณพ่อจอมเอาชนะของเขานั่นเอง

บรรยายไทย

เรื่องย่อ : เมื่อฟิล เวสตั้นรับหน้าที่เป็นโค้ชให้ทีมฟุตบอลของลูกชาย เขาต้องพาทีมไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่มีโค้ชสุดหิน และโค้ชคนนั้นก็คือคุณพ่อจอมเอาชนะของเขานั่นเอง

Show more