A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ: Kamen Rider Reiwa: The First Generation มาสค์ไรเดอร์ กำเนิดใหม่ไอ้มดแดงยุคเรย์วะ (2019) Sougo Tokiwa ได้ตัดสินใจละทิ้งพลังทั้งหมดและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติต้องกลับมารับบท Kamen Rider Zi-O อีกครั้งหนึ่งเมื่อมี Time Jacker เข้ามาวุ่นวายและเปลี่ยนประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง การกลับมาของ Sougo ในครั้งนี้ทำให้เขาได้พบกับ Aruto Hiden Rider ในโลกที่เขาต้องช่วยกอบกู้ขึ้นมา ทำให้ Rider ทั้งสองต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ของโลกถูกเปลี่ยนไป

Server #1

เรื่องย่อ: Kamen Rider Reiwa: The First Generation มาสค์ไรเดอร์ กำเนิดใหม่ไอ้มดแดงยุคเรย์วะ (2019) Sougo Tokiwa ได้ตัดสินใจละทิ้งพลังทั้งหมดและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติต้องกลับมารับบท Kamen Rider Zi-O อีกครั้งหนึ่งเมื่อมี Time Jacker เข้ามาวุ่นวายและเปลี่ยนประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง การกลับมาของ Sougo ในครั้งนี้ทำให้เขาได้พบกับ Aruto Hiden Rider ในโลกที่เขาต้องช่วยกอบกู้ขึ้นมา ทำให้ Rider ทั้งสองต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ของโลกถูกเปลี่ยนไป

Show more