A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

วูชิ ศึกเทพยุทธทะลุภพ จอนอูไคหญิงสาวที่นับถือลัทธิเต๋าจากยุคโชซอนที่ไม่มีวินัยมาลงเอยที่เกาหลีในปัจจุบันทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายด้วยความสามารถพิเศษด้านเวทมนตร์

พากย์ไทย

วูชิ ศึกเทพยุทธทะลุภพ จอนอูไคหญิงสาวที่นับถือลัทธิเต๋าจากยุคโชซอนที่ไม่มีวินัยมาลงเอยที่เกาหลีในปัจจุบันทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายด้วยความสามารถพิเศษด้านเวทมนตร์

Show more