A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของฉลามกินคนที่มาโผล่แถบหาดอมิตี้ ที่เขมือบไปคนไปแล้วหลายศพ แต่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นฉลาม เพราะปกติฉลามจะไม่มาออกอาละวาดแถบนี้ และอีกอย่างที่หาดกำลังจะจัดงานประจำปีอีก มาร์ติน โบรดี้ (รอย ไชเดอร์) หัวหน้าตำรวจอมิตี้, ควินน์ นักล่าฉลามมือฉมัง และ แมทท์ ฮูเปอร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความรู้เรื่องธรรมชาติของฉลามใน จอว์ส ภาค 3 พวกเขาทุกคนต้องออกไล่ล่าฉลามโหดตัวนี้ ก่อนที่มันจะฆ่าใครอีก

Server #1

เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของฉลามกินคนที่มาโผล่แถบหาดอมิตี้ ที่เขมือบไปคนไปแล้วหลายศพ แต่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นฉลาม เพราะปกติฉลามจะไม่มาออกอาละวาดแถบนี้ และอีกอย่างที่หาดกำลังจะจัดงานประจำปีอีก มาร์ติน โบรดี้ (รอย ไชเดอร์) หัวหน้าตำรวจอมิตี้, ควินน์ นักล่าฉลามมือฉมัง และ แมทท์ ฮูเปอร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความรู้เรื่องธรรมชาติของฉลามใน จอว์ส ภาค 3 พวกเขาทุกคนต้องออกไล่ล่าฉลามโหดตัวนี้ ก่อนที่มันจะฆ่าใครอีก

Show more