A-Z list
    Light Off
    Report
    3 view

เรื่องย่อ : ราชสำนักชิง เกรงกลัวอำนาจของวัดเส้าหลิน จึงมอบหมายให้แม่ทัพ วางแผนให้เส้าหลินเหนือและเส้าหลินใต้ ทำลายล้างกันเองโดยจัดให้ทั้งสองฝ่ายประลองยุทธกันข้างละ 3 คน โดยใช้ตำแหน่งครูฝึกของกองทัพมาหลอกล่อ ฝ่ายเส้าหลินใต้สู้ไม่ได้ซ้ำศิษย์เส้าหลินใต้ ทั้งสามก็ถูกแม่ทัพฆ่าตาย โดยป้ายความผิดให้เส้าหลินเหนือ ทำให้เกิดการล้างแค้นกันระหว่างสองเส้าหลิน ต่างฝ่ายต่างพลั้งมือฆ่าอีกฝ่ายจนเกือบจะเป็นศึกใหญ่ ภายหลังจึงได้ทราบความจริงว่าแม่ทัพเป็นคนวางแผน เส้าหลินทั้งสองจึงกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง

Server #1

เรื่องย่อ : ราชสำนักชิง เกรงกลัวอำนาจของวัดเส้าหลิน จึงมอบหมายให้แม่ทัพ วางแผนให้เส้าหลินเหนือและเส้าหลินใต้ ทำลายล้างกันเองโดยจัดให้ทั้งสองฝ่ายประลองยุทธกันข้างละ 3 คน โดยใช้ตำแหน่งครูฝึกของกองทัพมาหลอกล่อ ฝ่ายเส้าหลินใต้สู้ไม่ได้ซ้ำศิษย์เส้าหลินใต้ ทั้งสามก็ถูกแม่ทัพฆ่าตาย โดยป้ายความผิดให้เส้าหลินเหนือ ทำให้เกิดการล้างแค้นกันระหว่างสองเส้าหลิน ต่างฝ่ายต่างพลั้งมือฆ่าอีกฝ่ายจนเกือบจะเป็นศึกใหญ่ ภายหลังจึงได้ทราบความจริงว่าแม่ทัพเป็นคนวางแผน เส้าหลินทั้งสองจึงกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง

Show more