A-Z list
    Light Off
    Report
    3 view

เรื่องย่อ: Invasion of the Body Snatchers (1978) ซับไทย เมื่อเมล็ดพันธุ์แปลกๆ ล่องลอยสู่พื้นโลกจากอวกาศฝักลึกลับก็เริ่มเติบโตและบุกซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียซึ่งพวกมันจำลองผู้อยู่อาศัยให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไร้อารมณ์ทีละตัว

Server #1

เรื่องย่อ: Invasion of the Body Snatchers (1978) ซับไทย เมื่อเมล็ดพันธุ์แปลกๆ ล่องลอยสู่พื้นโลกจากอวกาศฝักลึกลับก็เริ่มเติบโตและบุกซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียซึ่งพวกมันจำลองผู้อยู่อาศัยให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไร้อารมณ์ทีละตัว

Show more