A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

แอนนาทนทุกข์ทรมานจากโรคกลัวโรคกลัวจนพิการเมื่ออาชญากรสามคนบุกเข้าไปในบ้านของเธอเธอไม่สามารถพาตัวเองหนีไปได้ แต่สิ่งที่ผู้บุกรุกไม่รู้ก็คือโรคกลัวน้ำไม่ใช่ปัญหาเดียวของเธอ

Server #1

แอนนาทนทุกข์ทรมานจากโรคกลัวโรคกลัวจนพิการเมื่ออาชญากรสามคนบุกเข้าไปในบ้านของเธอเธอไม่สามารถพาตัวเองหนีไปได้ แต่สิ่งที่ผู้บุกรุกไม่รู้ก็คือโรคกลัวน้ำไม่ใช่ปัญหาเดียวของเธอ

Show more