A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ : เรื่องราวของคริสจะส่งผลกระทบกับใครบ้าง แต่ก็เชื่ออยู่ลึกๆ ว่าเรื่องราวของเขาจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนออกไปค้นหาตัวเอง ออกไปจากกรอบสังคมที่เป็นเพียงภาพลวงตาที่เราอาศัยอยู่ คริสเป็นนักอุดมคตินิยม ใครบางคนกล่าวกับฉันแบบนั้น ชีวิตของเขาไม่ได้ต้องการอะไร นอกเหนือจากการค้นหาความหมายชีวิต ความสวยงามจากธรรมชาติ การเรียนรู้ในโลกใบนี้ เหนือสิ่งอื่นใด คริสไม่เคยต้องการชื่อเสียง เงินทอง ค่านิยมใดที่สังคมกำหนด ครอบครัวของคริสมีฐานะดีค่อนไปทางร่ำรวย เขามีการศึกษาที่ดี พ่อแม่สนับสนุนเขา ชีวิตของเขาควรมีความสุข แต่แท้จริงแล้ว เรื่องราวของชีวิตไม่เคยเรียบง่ายแบบนั้น คริสพบว่าเขาและน้องสาวเป็นลูกของเมียน้อย พ่อกับแม่ทะเลาะกันและพยายามหย่ากันหลายครั้ง สิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ของเขาและพ่อขาดลง วันสุดท้ายที่เขาเรียนจบ เขาตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลัง ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนป่าที่ๆ เขาเชื่อว่าที่นั่นเป็นความสุขของจิตวิญญาณของเขา

Server #1

เรื่องย่อ : เรื่องราวของคริสจะส่งผลกระทบกับใครบ้าง แต่ก็เชื่ออยู่ลึกๆ ว่าเรื่องราวของเขาจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนออกไปค้นหาตัวเอง ออกไปจากกรอบสังคมที่เป็นเพียงภาพลวงตาที่เราอาศัยอยู่ คริสเป็นนักอุดมคตินิยม ใครบางคนกล่าวกับฉันแบบนั้น ชีวิตของเขาไม่ได้ต้องการอะไร นอกเหนือจากการค้นหาความหมายชีวิต ความสวยงามจากธรรมชาติ การเรียนรู้ในโลกใบนี้ เหนือสิ่งอื่นใด คริสไม่เคยต้องการชื่อเสียง เงินทอง ค่านิยมใดที่สังคมกำหนด ครอบครัวของคริสมีฐานะดีค่อนไปทางร่ำรวย เขามีการศึกษาที่ดี พ่อแม่สนับสนุนเขา ชีวิตของเขาควรมีความสุข แต่แท้จริงแล้ว เรื่องราวของชีวิตไม่เคยเรียบง่ายแบบนั้น คริสพบว่าเขาและน้องสาวเป็นลูกของเมียน้อย พ่อกับแม่ทะเลาะกันและพยายามหย่ากันหลายครั้ง สิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ของเขาและพ่อขาดลง วันสุดท้ายที่เขาเรียนจบ เขาตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลัง ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนป่าที่ๆ เขาเชื่อว่าที่นั่นเป็นความสุขของจิตวิญญาณของเขา

Show more