A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ  เนื้อเรื่องหนังว่าด้วย โรแวน(Marsden) เดินทางกลับบ้านเกิดที่เขาไม่ได้แวะไปนานมากๆแล้ว เขาได้เจอกับพี่ชายนามว่า แบคเกตต์(Jane) แล้วก็ฟื้นความทรงจำวัยเยาว์ ก่อนจะมีเหตุให้ต้องเข้าไปในป่าลึกเพื่อช่วยชีวิตคนให้พ้นจากหมีกริซลี่ที่ฆ่าคนตายไปหลายศพแล้ว

Server #1

เรื่องย่อ  เนื้อเรื่องหนังว่าด้วย โรแวน(Marsden) เดินทางกลับบ้านเกิดที่เขาไม่ได้แวะไปนานมากๆแล้ว เขาได้เจอกับพี่ชายนามว่า แบคเกตต์(Jane) แล้วก็ฟื้นความทรงจำวัยเยาว์ ก่อนจะมีเหตุให้ต้องเข้าไปในป่าลึกเพื่อช่วยชีวิตคนให้พ้นจากหมีกริซลี่ที่ฆ่าคนตายไปหลายศพแล้ว

Show more