A-Z list
    Light Off
    Report
    9 view

เรื่องย่อ : หนังสืบสวนที่เล่าเรื่องราวของ ล็อก นายตำรวจหนุ่มที่กำลังเจอกับคดีฆาตกรรมสุดประหลาด เหยื่อทุกรายถูกฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่ท้ายทอย และหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาตายด้วยเลือดออกมาจากทั้ง ปาก หู ตา จมูก โดยเลือดเหล่านั้นมีเศษสมองเล ๆ ของพวกเขาติดออกมาด้วย ก่อนเสียชีวิตเหยื่อรายหนึ่งได้ระบุรูปพรรณสันฐานของฆาตกรว่าเป็นผู้หญิงผิวดำใส่ฮูดสีน้ำเงิน ล็อกออกตามหาฆาตกรไปทั่วทั้งเมือง จนมาเจอเธอที่สถานีรถไฟใต้ดิน เขาพยายามจะจับเธอ แต่ดันเกิดอุบัติเหตุทำให้เธอตายไป ตำรวจปิดคดีนี้ แต่ว่าอีก 9 ปีต่อมากลับเกิดเหตุการณ์เดียวกันนี้อีก โดยฆาตกรแต่งตัวเลียนแบบด้วยฮูดสีน้ำเงินแบบเดียวกันเป๊ะ ล็อกจึงต้องออกตามล่าฆาตกรรายใหม่อีกครั้ง

Server #1

เรื่องย่อ : หนังสืบสวนที่เล่าเรื่องราวของ ล็อก นายตำรวจหนุ่มที่กำลังเจอกับคดีฆาตกรรมสุดประหลาด เหยื่อทุกรายถูกฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่ท้ายทอย และหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาตายด้วยเลือดออกมาจากทั้ง ปาก หู ตา จมูก โดยเลือดเหล่านั้นมีเศษสมองเล ๆ ของพวกเขาติดออกมาด้วย ก่อนเสียชีวิตเหยื่อรายหนึ่งได้ระบุรูปพรรณสันฐานของฆาตกรว่าเป็นผู้หญิงผิวดำใส่ฮูดสีน้ำเงิน ล็อกออกตามหาฆาตกรไปทั่วทั้งเมือง จนมาเจอเธอที่สถานีรถไฟใต้ดิน เขาพยายามจะจับเธอ แต่ดันเกิดอุบัติเหตุทำให้เธอตายไป ตำรวจปิดคดีนี้ แต่ว่าอีก 9 ปีต่อมากลับเกิดเหตุการณ์เดียวกันนี้อีก โดยฆาตกรแต่งตัวเลียนแบบด้วยฮูดสีน้ำเงินแบบเดียวกันเป๊ะ ล็อกจึงต้องออกตามล่าฆาตกรรายใหม่อีกครั้ง

Show more