A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ: In the Name of the Father เพื่อเกียรติยศของพ่อข้า (1993) ชีวประวัติของเจอร์รี่ คอลลอน ที่ชื่อ Proved Innocent เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาและครอบครัวต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายสะเทือนขวัญของเกาะอังกฤษในช่วงต้นทศวรรษที่ 70 ที่เรียกว่า Guildford Four เขาต้องถูกจองจำนานถึง 15 ปี กว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาบริสทธิ์และแสดงให้โลกเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของอังกฤษนั้นไม่มีความเป็นธรรม

Server #1

เรื่องย่อ: In the Name of the Father เพื่อเกียรติยศของพ่อข้า (1993) ชีวประวัติของเจอร์รี่ คอลลอน ที่ชื่อ Proved Innocent เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาและครอบครัวต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายสะเทือนขวัญของเกาะอังกฤษในช่วงต้นทศวรรษที่ 70 ที่เรียกว่า Guildford Four เขาต้องถูกจองจำนานถึง 15 ปี กว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาบริสทธิ์และแสดงให้โลกเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของอังกฤษนั้นไม่มีความเป็นธรรม

Show more