A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ: ว่าด้วยเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ทะลุมิติย้อนเวลากลับไปสู่อดีตเมื่อ 400 ปีก่อน ซึ่งพวกเขามาพร้อมกับอำนาจยิ่งใหญ่ที่จะพลิกชะตาโลกทั้งใบ

Server #1

เรื่องย่อ: ว่าด้วยเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ทะลุมิติย้อนเวลากลับไปสู่อดีตเมื่อ 400 ปีก่อน ซึ่งพวกเขามาพร้อมกับอำนาจยิ่งใหญ่ที่จะพลิกชะตาโลกทั้งใบ

Show more