A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ:

เจ้าหน้าที่ CIA ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจและจบลงด้วยอาการโคม่า ซีไอเอต้องการดึงสติปัญญาออกจากสมองของเขาด้วยวิธีที่ร้ายแรง แต่ภรรยาของเขาบอกว่าไม่ จิตใจที่หดหู่ของเขาทำงานอยู่ เธอตัดสินใจที่จะตรวจสอบ

Server #1

เรื่องย่อ:

เจ้าหน้าที่ CIA ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจและจบลงด้วยอาการโคม่า ซีไอเอต้องการดึงสติปัญญาออกจากสมองของเขาด้วยวิธีที่ร้ายแรง แต่ภรรยาของเขาบอกว่าไม่ จิตใจที่หดหู่ของเขาทำงานอยู่ เธอตัดสินใจที่จะตรวจสอบ

Show more