A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ

He Never Gives Up ที่รักอย่าจากฉันไป (1979)เรื่องนี้ สร้างขึ้นมาจาก นิยายเชิงอัตชีวประวัติของ เจิ้งฟงสี่ ซึ่งก็คือตัวเอกของเรื่อง โดยได้ ฉินฮั่น มาเป็นผู้รับบทดังกล่าว ( และมี โอวตี่ มารับบทในวัยเด็ก ) เจิ้งฟงสี่ ผู้แต่งนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่องนี้ เป็น คนพิการมาตั้งแต่กำเนิดครับ ขาขวาของเขาตั้งแต่เข่าลงมาคดงอ ส่วนขาซ้ายตั้งแต่เข่าลงมาก็ลีบ ในขณะที่ฝ่าเท้าชี้ขึ้น แต่ เจิ้งฟงสี่ ก็หาได้มัวแต่รันทด ท้อแท้ กับความพิการที่สวรรค์ประทานให้เขาแต่อย่างใดไม่หากแต่ เขากลับมุมานะ จนสามารถเรียนจบ ปริญญาในสาขา นิติศาสตร์ ได้ โดยมี นางเอก ในชีวิตจริง ( ในหนังเรื่องนี้รับบทโดย หลินฟ่งเจียว ) คอยให้กำลังใจกับเขาเสมอมา

Server #1

เรื่องย่อ

He Never Gives Up ที่รักอย่าจากฉันไป (1979)เรื่องนี้ สร้างขึ้นมาจาก นิยายเชิงอัตชีวประวัติของ เจิ้งฟงสี่ ซึ่งก็คือตัวเอกของเรื่อง โดยได้ ฉินฮั่น มาเป็นผู้รับบทดังกล่าว ( และมี โอวตี่ มารับบทในวัยเด็ก ) เจิ้งฟงสี่ ผู้แต่งนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่องนี้ เป็น คนพิการมาตั้งแต่กำเนิดครับ ขาขวาของเขาตั้งแต่เข่าลงมาคดงอ ส่วนขาซ้ายตั้งแต่เข่าลงมาก็ลีบ ในขณะที่ฝ่าเท้าชี้ขึ้น แต่ เจิ้งฟงสี่ ก็หาได้มัวแต่รันทด ท้อแท้ กับความพิการที่สวรรค์ประทานให้เขาแต่อย่างใดไม่หากแต่ เขากลับมุมานะ จนสามารถเรียนจบ ปริญญาในสาขา นิติศาสตร์ ได้ โดยมี นางเอก ในชีวิตจริง ( ในหนังเรื่องนี้รับบทโดย หลินฟ่งเจียว ) คอยให้กำลังใจกับเขาเสมอมา

Show more