A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ

เรื่องราวของ ทรี เกลบ์แมน (เจสสิก้า รอธ) ค้นพบว่าการตายซ้ำแล้วซ้ำอีก มันง่ายกว่าอันตรายที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่เบื้องหน้ามากนัก หลังจากที่รอดพ้นจากความตายด้วยฝีมือ ลอรี่ (รูบี้ โมดีน) เพื่อนร่วมห้องของเธอ เมื่อเธอเตะสาวโรคจิตจนตกจากหน้าต่างห้องของชมรมแค็ปปานู จนในที่สุด วันเกิดที่วนมาไม่รู้จบของทรีก็สิ้นสุดลง และเธอสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ โดยเธอลั่นปากสาบานว่าจะไม่ทำความผิดพลาดเดิม ๆ อีกอย่างเด็ดขาด ไม่ช้าไม่นาน ทรี ก็บอกลาชีวิตวนลูปแบบไม่รู้จบ และเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดูน่าจะมีอนาคตกับ คาร์เตอร์ (อิสราเอล บรูซซาร์ด) จนเธอไม่ทันรู้ตัวว่าการไขปริศนาฆาตกรรมสุดประหลาดของเธอนั้น มีผลพวงที่เธอไม่ตั้งใจให้เกิด และมันรุนแรงถึงขนาดที่ส่งผลกระทบไปทั่วเอกภพ
Server #1

เรื่องย่อ

เรื่องราวของ ทรี เกลบ์แมน (เจสสิก้า รอธ) ค้นพบว่าการตายซ้ำแล้วซ้ำอีก มันง่ายกว่าอันตรายที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่เบื้องหน้ามากนัก หลังจากที่รอดพ้นจากความตายด้วยฝีมือ ลอรี่ (รูบี้ โมดีน) เพื่อนร่วมห้องของเธอ เมื่อเธอเตะสาวโรคจิตจนตกจากหน้าต่างห้องของชมรมแค็ปปานู จนในที่สุด วันเกิดที่วนมาไม่รู้จบของทรีก็สิ้นสุดลง และเธอสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ โดยเธอลั่นปากสาบานว่าจะไม่ทำความผิดพลาดเดิม ๆ อีกอย่างเด็ดขาด ไม่ช้าไม่นาน ทรี ก็บอกลาชีวิตวนลูปแบบไม่รู้จบ และเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดูน่าจะมีอนาคตกับ คาร์เตอร์ (อิสราเอล บรูซซาร์ด) จนเธอไม่ทันรู้ตัวว่าการไขปริศนาฆาตกรรมสุดประหลาดของเธอนั้น มีผลพวงที่เธอไม่ตั้งใจให้เกิด และมันรุนแรงถึงขนาดที่ส่งผลกระทบไปทั่วเอกภพ
Show more