A-Z list
    Light Off
    Report
    7 view

เรื่องย่อ : ฮาลได้รับเลือกจากแหวนพลังให้เป็นแลนเทิร์น แต่กลับไม่ได้รับการยอมรับจากแลนเทิร์นด้วยกันเอง กระทั่งพาราแล็กซ์ อสรูที่ดูดกลืนความกลัวมาใช้เป็นพลังได้บุกมากทำลายโลก เขาจึงต้องเอาชนะความกลัวและหยุดมันเพื่อคนที่เขารัก

Server #1

เรื่องย่อ : ฮาลได้รับเลือกจากแหวนพลังให้เป็นแลนเทิร์น แต่กลับไม่ได้รับการยอมรับจากแลนเทิร์นด้วยกันเอง กระทั่งพาราแล็กซ์ อสรูที่ดูดกลืนความกลัวมาใช้เป็นพลังได้บุกมากทำลายโลก เขาจึงต้องเอาชนะความกลัวและหยุดมันเพื่อคนที่เขารัก

Show more