A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ : Goyo: Boy General หรือรู้จักกันในชื่อ Goyo เป็นภาพยนตร์มหากาพย์ทางประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ที่นำแสดงโดย Paulo Avelino ในชื่อเรื่อง "Boy General" ซึ่งมีชื่อว่า Gregorio del Pilar ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างการรบ Battle Tirad Pass ในประวัติศาสตร์ของสงครามฟิลิปปินส์ - อเมริกา

Server #1

เรื่องย่อ : Goyo: Boy General หรือรู้จักกันในชื่อ Goyo เป็นภาพยนตร์มหากาพย์ทางประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ที่นำแสดงโดย Paulo Avelino ในชื่อเรื่อง "Boy General" ซึ่งมีชื่อว่า Gregorio del Pilar ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างการรบ Battle Tirad Pass ในประวัติศาสตร์ของสงครามฟิลิปปินส์ - อเมริกา

Show more