A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ : Gintama เป็นเรื่องราวในโลกสมมุติในเมืองเอโดะ ที่มนุษย์ดาวอื่นที่เรียกกันว่า  ชาวชาวสรวงสวรรค์  มาตั้งภูมิลำเนา บัญชายึดยศถาบรรดาศักดิ์รวมทั้งยึดกระบี่ของซามูไรไป และก็บัญญัติกฎหมายห้ามนำเอาอาวุธทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้ยุคเจริญก้าวหน้าของซามูไรได้สิ้นสุดลง

ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากเพิ่มขึ้น หากแม้  ซากาตะ กินโทกิ ทหารซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ฉายา  ชิโร่ยาฉะ  ที่ยังถือมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร ถึงแม้ว่าตอนเปลี่ยนไป ทำให้ในเวลานี้เปิดร้านรับจ้างสารพัด จัดการทุกสิ่งตามคำขอความช่วยเหลือ

เปลี่ยนกับเศษเงินที่ได้จากงานรับจ้าง มีผู้ช่วยเป็น ชิมูระ เคยชินเหวี่ยงจิ เด็กหนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อทำความเข้าใจจิตวิญญาณของซามูไร แล้วก็ คางุระ  เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ผู้มีแรงช้างสาร อีกทั้งสามดำเนินงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านรวมถึงเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของซามูไรที่เต็มไปด้วยสีสัน

Server #1

เรื่องย่อ : Gintama เป็นเรื่องราวในโลกสมมุติในเมืองเอโดะ ที่มนุษย์ดาวอื่นที่เรียกกันว่า  ชาวชาวสรวงสวรรค์  มาตั้งภูมิลำเนา บัญชายึดยศถาบรรดาศักดิ์รวมทั้งยึดกระบี่ของซามูไรไป และก็บัญญัติกฎหมายห้ามนำเอาอาวุธทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้ยุคเจริญก้าวหน้าของซามูไรได้สิ้นสุดลง

ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากเพิ่มขึ้น หากแม้  ซากาตะ กินโทกิ ทหารซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ฉายา  ชิโร่ยาฉะ  ที่ยังถือมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร ถึงแม้ว่าตอนเปลี่ยนไป ทำให้ในเวลานี้เปิดร้านรับจ้างสารพัด จัดการทุกสิ่งตามคำขอความช่วยเหลือ

เปลี่ยนกับเศษเงินที่ได้จากงานรับจ้าง มีผู้ช่วยเป็น ชิมูระ เคยชินเหวี่ยงจิ เด็กหนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อทำความเข้าใจจิตวิญญาณของซามูไร แล้วก็ คางุระ  เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ผู้มีแรงช้างสาร อีกทั้งสามดำเนินงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านรวมถึงเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของซามูไรที่เต็มไปด้วยสีสัน

Show more