A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : ทัลซาเป็นผู้เชี่ยวชาญในกองทัพสหรัฐฯที่ประจำการในเยอรมนี เขารักการร้องเพลงและมีความฝันที่จะทำงานไนท์คลับของตัวเองเมื่อเขาออกจากกองทัพ …. แต่ความฝันไม่ได้ถูก ทัลซ่าวางเดิมพันกับไดนาไมต์เพื่อนของเขาว่าเขาสามารถใช้เวลาทั้งคืนกับนักเต้นของสโมสรชื่อลิลี่ซึ่งมีข่าวลือว่ายากที่จะได้รับ เมื่อไดนาไมท์ถูกย้ายทัลซาก็ถูกนำเข้ามาแทนที่ เขาไม่ได้รอคอยมัน แต่เพื่อที่จะรักษาเงินของเขาเขาต้องผ่านมันไปให้ได้

Server #1

เรื่องย่อ : ทัลซาเป็นผู้เชี่ยวชาญในกองทัพสหรัฐฯที่ประจำการในเยอรมนี เขารักการร้องเพลงและมีความฝันที่จะทำงานไนท์คลับของตัวเองเมื่อเขาออกจากกองทัพ …. แต่ความฝันไม่ได้ถูก ทัลซ่าวางเดิมพันกับไดนาไมต์เพื่อนของเขาว่าเขาสามารถใช้เวลาทั้งคืนกับนักเต้นของสโมสรชื่อลิลี่ซึ่งมีข่าวลือว่ายากที่จะได้รับ เมื่อไดนาไมท์ถูกย้ายทัลซาก็ถูกนำเข้ามาแทนที่ เขาไม่ได้รอคอยมัน แต่เพื่อที่จะรักษาเงินของเขาเขาต้องผ่านมันไปให้ได้

Show more