A-Z list
    Light Off
    Report
    14 view

เรื่องย่อ:

Furie ไฟแค้นดับนรก (2019) ซับไทย อีกชื่อ: Hai Phuong เมื่อพวกค้าอวัยวะลักพาตัวลูกสาวของเธอไปจากหมู่บ้าน ฮาย ฟ็องผู้เคียดแค้นจึงเดินทางกลับไปไซง่อนและหวนคืนสู่เส้นทางนอกกฎหมายอีกครั้งเพื่อเอาคืนศัตรูที่จับตัวลูกเธอไป

Server #1

เรื่องย่อ:

Furie ไฟแค้นดับนรก (2019) ซับไทย อีกชื่อ: Hai Phuong เมื่อพวกค้าอวัยวะลักพาตัวลูกสาวของเธอไปจากหมู่บ้าน ฮาย ฟ็องผู้เคียดแค้นจึงเดินทางกลับไปไซง่อนและหวนคืนสู่เส้นทางนอกกฎหมายอีกครั้งเพื่อเอาคืนศัตรูที่จับตัวลูกเธอไป

Show more