A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งในวับเรียนได้เกิดเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในโรงเรียน ก่อนพบกับเธอที่ติดอยู่ในเหตุการณ์นั้นแบบขวัญผวา เรื่องราวตัดมาที่ปัจุบันเธอกลายเป็นแม่บ้านและมีลูก 1 คนแต่ว่าฐานะทางการเงินของครอบครัวกำลังลำบาก บ้านกำลังจะถูกยึด เธอจึงต้องทำงานร้านอาหารช่วยเหลือครอบครัว เธอได้ที่จะพบกับคนจรจัดที่มาบอกเธอว่า เธอคือพวกเดียวกันกับเขาคือคนที่มีพลังวิเศษซ่อนอยู่

Server #1

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งในวับเรียนได้เกิดเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในโรงเรียน ก่อนพบกับเธอที่ติดอยู่ในเหตุการณ์นั้นแบบขวัญผวา เรื่องราวตัดมาที่ปัจุบันเธอกลายเป็นแม่บ้านและมีลูก 1 คนแต่ว่าฐานะทางการเงินของครอบครัวกำลังลำบาก บ้านกำลังจะถูกยึด เธอจึงต้องทำงานร้านอาหารช่วยเหลือครอบครัว เธอได้ที่จะพบกับคนจรจัดที่มาบอกเธอว่า เธอคือพวกเดียวกันกับเขาคือคนที่มีพลังวิเศษซ่อนอยู่

Show more